31 juillet 2009 Dr RAKOTOMANANJANAHARY Hare Parépare.jpg

Noho ny fihavanana dia mampandre anareo izahay fa ny malalanay :

Dokotera RAKOTOMANANJANAHARY Hare Paré

Dia nodimandry ny talata 28 Jolay 2009 teo amin’ny faha 88 taonany.

Hoy :

Ny vadiny : RAHARIJESY Suzanne Eulalie,

Ny zanany :
RAKOTOMANANJANAHARY Viviane Voniarisoa,
RATOVOHARIJESY RAMANANJANAHARY Raymond Paré sy Iangotiana, ANDRIANARIVONY RAMANANJANAHARY Gérald Paré sy Patricia, RAKOTOMANANJANAHARY Dolly Sonia sy ARIANALA Nomenjanahary, RAKOTOMANANJANAHARY Aurélie sy RAKOTONIAINA Andriamangavololona, RATOVONDRAHONA RAMANANJANAHARY Romains Paré sy Agnès,

Ny zafiny : Ony sy Stéfan, Tovo sy Sylvia, I’Jesifanilo, Andy sy Naivo, Tojo sy Miray, Naharintsoa, Tessa sy Arnaud, Fabienne, Tatiana sy Herdmane, Nohary sy Michou, Davida, Jesy, Sanda, Fitia, Sandra. Ny zafiafiny : Tiana, Kalina, Alexandre, Mitia, Nampoina, Mihatiana, Tamitiana, Fananana, Nofihary.

Ny iray tampo aminy
:
SARAMITO Charlotte,
Terak’Itpkl RAKOTOARISOA Edouard,
Terak’Itpkl RASAHAMANANA Toussaint,
Terak’Itpkv RASOARIVAO,
Terak’Itpkv RABAKOARIVAO Baovola,
Terak’ Itpkv RASOARIMANANA Elise

Ny iray tampo amin’ny vadiny :
Terak’Itpkv RASOARINORO Françoise sy RAVELOARIJAONA,
Terak’Itkkl RANAIVOSON Vincent,
Terak’Itpkl RANDRIANARIVONY SY RAVAOARINORO

Ny havany :
Terak’Itpkl RAINITSIMBADAO sy Itpkv RASOAMAVO,

Ny fianakaviana ao Ambatolampy Antehiroka,
Ny fianakaviana ao Ambohidratrimo Marovatana,
Ny fianakaviana manontolo.
Ny Mpitandrina sy ny FJKM : Ambohimanandray Filadelfia, Ambohidrabiby Avaradrano, Tranovato Faravohitra, Ambatolampy Fitiavana Antehiroka,
Ny Antoko Mpihira EZRAHITA, Ny taranaky ny Andriana Ambohidrabiby,
Ny Fokontany Ambohimanandray Ambohimanarina,
Ny Fokontany Antanimalalaka Analakely.

Ny nofony dia enti-miala ao amin’ny tranony lot IVH 162 Ambohimanandray Ambohimanarina ny Zoma 31 Jolay 2009 amin’ny 2 ora tolakandro,
entina hanomezam-boninahitra an’ Andriamanitra ao amin’ny FJKM Ambohimanandray Filadelfia, alohan’ny hametrahana azy ao amin’ny fasan-drazany ao Antsararay Ambohimanarina.

“Nahoana no mitanondrika hianao, ry fanahiko ? ary nahoana no mitoloko ato anatiko hianao ? Manantenà an’Andriamanitra, fa mbola hidera Azy ihany aho.Izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitro” Sal 43:5.