RANDRINATOANDRO Samüel

"Misaora an'i Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra" Sal.103

Sitrak'Andriamanitra ny niantsoany ny mpanompony tamin'ny alahady 3 jolay 2011 lasa teo, rehefa nivahiny 80 taona teto an-tany :

RANDRINATOANDRO Samüel
Mpiasan'ny BOA misotro ronono
Commandeur de l'Ordre National

Ny nofony dia hiala ao Ambohimahitsy ny Alarobia 6 jolay 2011 amin'ny 10 ora, hoentina anomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FBB Ankadivato, alohan'ny hametrahana azy any am-pasan-drazany any Ankorona Ambatomanga.